Shockwave therapie (radiaal en gefocusseerd)

Heeft u al langere tijd last van klachten en heeft gewone fysiotherapeutische behandeling tot nu toe niet geholpen? Dan is shockwave therapie mogelijk een optie. Vanuit de praktijk merken we dat shockwave therapie in veel gevallen goed werkt. Daarnaast wordt dit ook aangetoond in wetenschappelijk onderzoek. Shockwave is effectief waar andere (conservatieve) therapieën het af laten weten.

Bij Fysio Wise wordt binnen de behandeling regelmatig gebruik gemaakt van Shockwave therapie (ook wel ‘extracorporale shockwave therapie’ of ‘ESWT’ genoemd). Dit is een behandeltechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van ‘schokgolven’. Deze worden door middel van een behandelkop nauwkeurig gericht zodat ze op de gewenste locatie in het lichaam een mechanisch effect hebben.

Fysiotherapeuten passen de methode toe voor het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat bijv. bij een tennisarm, verkalking in het schoudergewricht, chronische ontsteking van een achillespees, hielspoor, maar ook spasticiteit.

Shockwave versnelt het genezingsproces door de zelfhelende eigenschappen van het lichaam te activeren, ze stimuleren de stofwisseling en verbeteren de bloedcirculatie.

Vormen van shockwave therapie

Binnen de shockwave therapie onderscheiden we twee vormen; de radiale shockwave (RSWT) en de gefocusseerde shockwave (FSWT). Beiden hebben hun eigen specifieke karakteristieken en toepassingsgebieden.
Bij Fysio Wise hebben we beiden vormen van shockwave in de praktijk. Afhankelijk van het type klacht zal er gekozen worden voor de meest geschikte vorm van shockwave. Het gebeurt ook regelmatig dat er een combinatie van beide vormen wordt gebruikt. RSWT en FSWT kunnen elkaar mooi aanvullen.

Radiale shockwave therapie (RSWT)

Radiale shockwave maakt eigenlijk gebruik van drukgolven. En worst daarom ook in  de Engelse taal ‘drukgolftherapie’genoemd. Radiale shockwaves hebben een lange golflengte met een lage intensiteit en zijn hierdoor te lang om te focussen. Bij RSWT wordt de energie over een groter oppervlak verdeeld. Daardoor werkt RSWT meer op structuur- en weefselniveau. Op die manier wordt in grotere mate de totale regio of zelf het hele lichaamsdeel in het herstel betrokken.

Radiale shockwaves zijn divergerende golven. Dit betekent dat de meeste energie aan de oppervlakte (eerste 2 cm) wordt afgegeven en de werking in de diepte afneemt. Hierdoor is RSWT uitermate geschikt voor de behandeling van oppervlakkige structuren. Maar bijvoorbeeld ook voor spasticiteit, om de spierspanning / kramp te reguleren.

Gefocusseerde shockwave therapie (FSWT)

Gefocusseerde shockwave maakt gebruik van een korte golflengte. Er is sprake van een grotere hoeveelheid energie die in kortere tijd wordt afgegeven. Door de kortere golflengte is er ook de mogelijkheid om te focussen. Hierdoor brengt FSWT ook een ander effect teweeg in het lichaam dan RSWT. Door de hoogte van de hoeveelheid energie en de korte golflengte worden deze shockwaves niet nadelig beïnvloedt door de massa van de structuren waardoor zij heen moeten én ze hebben geen energieverlies op afstand.

FSWT werkt dan ook meer in de diepte. Door verschillende opzetstukken kan de precieze dieptewerking bepaald worden. Hiervoor is het noodzakelijk om vooraf een echo te maken. Alleen op die manier kan de diepte van de te behandelen structuur goed bepaald worden.
FSWT is de enige vorm van shockwave om dieper gelegen structuren mee te behandelen. FSWT is dan weer niet geschikt om grotere gebieden mee te behandelen.

FSWT grijpt vooral aan op celniveau. Via de lokale stimulering van de celwerking kun je met FSWT het herstel op gang helpen en het ontstekingsproces beïnvloeden.
Indicaties voor FSWT zijn bijvoorbeeld: calcificaties, behandeling van structuren rondom dieper gelegen gewrichten zoals de heup, stimulering van botherstel. Daarnaast ook alle aandoeningen die onvoldoende op radiale shockwave reageren.

Shockwave therapie is bijna nooit een op zichzelf staande therapie. Het is belangrijk om de belastbaarheid van het weefsel op te bouwen, bijvoorbeeld met oefentherapie. De behandelend therapeut bepaalt wat er verder nodig zal zijn.

Aantal behandelingen

Het aantal keren dat shockwave zal worden toegepast hangt af van de indicatie. In veel gevallen zal na 3 behandelingen het effect geëvalueerd worden. Bij een gedeeltelijk effect kan er, in overleg met u, voor gekozen worden om nog een paar shockwave behandelingen te doen.
Mocht er geen enkele verandering voelbaar zijn na 3 behandelingen, dan gaat de therapeut nadenken over andere oplossingen.

Kosten

Een shockwave behandeling bij Fysio Wise kost €58,50 bij een behandeling met fysiotherapie.
Een shockwave behandeling bij Fysio Wise kost €65,00 bij een behandeling met Manuele therapie.

In beide gevallen betaalt u de rekening in eerste instantie zelf. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie kunt u de nota indienen bij uw verzekering. In veel gevallen krijgt u dan een stukje van het totale bedrag terug. Hoe hoog dit bedrag is per verzekering anders en bij elk aanvullend pakket anders en is daardoor voor ons lastig na te kijken. Als u de nota indient en u krijgt een stukje terug, dan kost dit u wel een behandeling fysiotherapie of manuele therapie uit uw aanvullende pakket.