Elektrolyse Therapie (PNE en EPTE)

Elektrolyse Therapie is een innovatieve behandelmethode. Er wordt onderscheid gemaakt tussen PNE en EPTE.
Bij Fysio Wise worden beide vormen van elektrolyse toegepast. Hieronder vind je meer informatie over deze therapievormen. 

Elektrolyse Therapie is vooral effectief bij chronische klachten. Maar in sommige gevallen zijn sub-acute klachten ook goed te behandelen met elektrolyse therapie.

Voorbeelden van indicaties zijn: 

  • (Chronische) Achillespeesklachten 
  • Kniepeesklachten (‘jumpers knee’) 
  • Hielpijn a.g.v. een peesplaatontsteking (‘fasciitis plantaris’) 
  • Tenniselleboog of golferselleboog 
  • Slijmbeursontstekingen 
  • Spierscheuringen

PNE (Percutane Needle Electrolyse)

Behandeling

De behandeling start met het maken van een echo om zo goed inzicht te krijgen in het aangetaste gebied waar uw klacht uit voortkomt. Vervolgens wordt er onder echogeleiding een dunne naald in de aangedane structuur gebracht. Als de naald op de juiste plek is geplaatst, dan wordt er 3×3 sec. een galvanisch stroompje toegediend. Tijdens de toediening van het stroompje kunt u een wat brandende, diepe pijn ervaren. 

Het toedienen van deze stroom zorgt ervoor dat er een elektrolyse plaatsvindt. Elektrolyse is het uiteenvallen van bepaalde moleculen. A.g.v. de elektrolyse therapie wordt er een gecontroleerde ontstekingsreactie op gang gebracht om het lichaam aan te zetten tot herstel. PNE zorgt voor afbraak van het aangedane weefsel. Daarnaast zal de PH-waarde veranderen. Dat brengt een nieuw herstelproces op gang. 

Allereerst is het belangrijk om te weten dat deze Elektrolyse Therapie onderdeel is van een totaalbehandeling van peesklachten. Het is geen behandeling op zich. 
Elektrolyse Therapie is voorwaarde scheppend om tot een optimaal behandelresultaat te komen. 

De beste resultaten worden geboekt wanneer de elektrolyse behandeling gecombineerd wordt met adviezen en een oefenprogramma met opbouwende belasting. Alleen op die manier wordt de pees weer sterker en daalt de kans op herhaling van klachten.  

Na de behandeling

Er kan na de behandeling sprake zijn van een korte toename van klachten en in enkele gevallen een wat vermoeid gevoel. 

Het is belangrijk om naderhand rekening te houden met de volgende punten om het nieuwe herstelproces niet te belemmeren: 

– Pas geen koudetherapie toe. 
– 
Gebruik geen ontstekingsremmers/ NSAID’s (ook geen ibuprofen). Paracetamol mag
   eventueel wel.
 
– Zorg dat er geen pijnprovocatie plaatsvindt in de eerste 24 uur. Dus geen piekbelasting in
   moment en tijdsduur.
 
– De eerste 24-48 uur na de behandeling geen oefeningen doen. 

Na de elektrolyse behandeling zult u oefeningen krijgen om de belastbaarheid en het herstel van het weefsel tot een optimaal resultaat te brengen. Dit proces kan enkele maanden doorgaan. 

Kosten

Fysio Wise heeft geen contracten met de zorgverzekering. Dit betekent dat u de factuur in eerste instantie, direct na de behandeling, zelf betaald. Welk bedrag u terugkrijgt van de verzekeraar is verschillend en is afhankelijk van de zorgverzekering en het aanvullend pakket.

De kosten voor een elektrolyse behandeling zijn na te lezen in onze tarievenlijst

Er worden in principe altijd 3 afspraken binnen een tijdsbestek van 4 weken ingepland. Daarna wordt er gekeken hoe het gaat en wordt besloten of verdere behandeling met elektrolyse nog nodig is. Sommige klachten hebben een langer traject nodig. De frequentie van de behandelingen is dan wel lager.  

Contra-indicaties

In onderstaande situaties mag de Elektrolyse Therapie niet toegepast worden: 

– Pacemaker
 
– 
Metalen/ elektrische implantaten (in de buurt van het te behandelen gebied) 
– 
Zwangerschap (vooral de eerste drie maanden) 
– 
Bestraling of radiotherapie (niet binnen 8 weken) 
– 
Gebruik van antibiotica 
– 
Gebruik van corticosteroïden (niet binnen 6 tot 8 weken) 

In onderstaande gevallen heeft de elektrolyse minder goed resultaat omdat de processen in het lichaam anders reageren op de elektrolyseprikkel: 
– Diabetes Mellitus II 
– Fibromyalgie 
– Reumatoïde artritis 
– 
Gebruik van steroïden, statines 
– 
Schildklierproblematiek (hypothyreoïdie) 

EPTE (Echogeleide Percutane Therapeutische Elektrolyse)

EPTE en PNE lijken op elkaar. Beiden technieken maken gebruik van galvanische (gelijk) stroom. En in beide gevallen wordt er eenzelfde soort naald echogeleid in het aangedane weefsel geplaatst. De intensiteit en duur zijn echter wel verschillend. Door deze andere instellingen zijn de effecten ook wel echt anders. EPTE is vooral geschikt voor peesproblematiek. PNE kan voor veel meer verschillende structuren worden gebruikt.

Behandeling

Een EPTE behandeling ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als een PNE behandeling. 
Het grootste verschil is de intensiteit en tijd dat de stroom wordt toegediend. Waar bij PNE per naaldplaatsing 3×3 sec stroom wordt toegediend, is dit bij EPTE tussen de 80 en 120 sec. Daarnaast is de intensiteit van de stroom bij EPTE vele malen lager dan bij PNE. Hierdoor zijn de effecten anders.
EPTE is over het algemeen niet pijnlijk, u ervaart eerder enig ongemak.

Ook EPTE is onderdeel van een totaalbehandeling van peesklachten. Training van de pees middels oefeningen is van groot belang.

Na de behandeling

Kosten

Fysio Wise heeft geen contracten met de zorgverzekering. Dit betekent dat u de factuur in eerste instantie, direct na de behandeling, zelf betaald. Vervolgens kunt u de nota opsturen naar de zorgverzekering. Indien u aanvullend verzekerd bent en u nog niet door uw jaarlijkse aantal behandelingen heen bent, zal een deel van het bedrag vergoed worden. De rest zult u zelf moeten betalen. 

De kosten voor een elektrolyse behandeling zijn na te lezen in onze tarievenlijst

Er worden in principe altijd 4-6 behandelingen gepland met 7 a 10 dagen tussen de behandelingen. 

Contra-indicaties

In onderstaande situaties mag de Elektrolyse Therapie niet toegepast worden: 

– Pacemaker
 
– 
Metalen/ elektrische implantaten (in de buurt van het te behandelen gebied) 
– 
Zwangerschap (vooral de eerste drie maanden) 
– 
Bestraling of radiotherapie (niet binnen 8 weken) 
– 
Gebruik van antibiotica 
– 
Gebruik van corticosteroïden (niet binnen 6 tot 8 weken) 

In onderstaande gevallen heeft de elektrolyse minder goed resultaat omdat de processen in het lichaam anders reageren op de elektrolyseprikkel: 
– Diabetes Mellitus II 
– Fibromyalgie 
– Reumatoïde artritis 
– 
Gebruik van steroïden, statines 
– 
Schildklierproblematiek (hypothyreoïdie)